Årsmøte 2017

Til medlemmene i Sørmarkå Fotballklubb
15.01.2017 Stavanger
Innkalling til årsmøte i Sørmarkå Fotballklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Sørmarkå Fotballklubb.
Årsmøtet avholdes den 14.02.2017 kl 18.30 på Våganes Klubbhus, Våganessvingene 5C, 4050 Sola
Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 31.01.2017 til dalen@sormarka-fk.no.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret