Innkalling til årsmøte 2016

Til medlemmene i Sørmarkå Fotballklubb

14.02.2016 Stavanger

Innkalling til årsmøte i Sørmarkå Fotballklubb

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Sørmarkå Fotballklubb.

Årsmøtet avholdes den 14.03.2016 kl 19.00 på Clarion Hotel Air, Utsolaarmen 16, 4055 Sola.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 29.02.2016 til dalen@sormarka-fk.no. Vedlagt mal skal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.
Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret