Innkalling til årsmøte 2020

Til medlemmene i Sørmarkå Fotballklubb

03.02.2020 Stavanger

Innkalling til årsmøte i Sørmarkå Fotballklubb

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Sørmarkå Fotballklubb.

Årsmøtet avholdes den 05.03.2016 kl 19.00 på klubbhuset, Våganessvingen 5C 4050 Røyneberg

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 17.02.2020 til dalen@sormarka-fk.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret