Saksliste årsmøtet 2020

Til medlemmer i Sørmarkå Fotballklubb

19.02.2019

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Sørmarkå Fotballklubb

Styret viser til innkalling til årsmøte av 04.02.2020

Årsmøtet avholdes den 05.03.2020 kl 19.00 på Våganes Klubbhus, Våganessvingen 5C.

Under følger saklisten for årsmøtet.

Årsmøtet skal:

1.Godkjenne de stemmeberettigete.

 1. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
 2. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 3. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 4. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 5. Behandle forslag og saker.
 6. Fastsette medlemskontingent på minimum 200,- og eventuelt treningsavgift.
 7. Vedta idrettslagets budsjett.
 8. Foreta følgende valg:
 9. Styreleder
 10. Nestleder
 11. 1 styremedlem og 2 varamedlemmer
 12. To revisorer
 13. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem

 

Med vennlig hilsen
styret i Sørmarkå Fotballklubb